Xi lanh - SC32x25 SC32x50 SC32x75 SC32x100 SC32x125 SC32x150SC 32x175 SC32x200 SC32X250 SC32X300

Thương hiệu: Khí nén AIRTAC
Tên sản phẩm: Xi lanh
Mã sản phẩm : SC32x25 SC32x50 SC32x75 SC32x100 SC32x125 SC32x150SC 32x175 SC32x200 SC32X250 SC32X300

Giá: Liên hệ

Hàng có sẵn

* Thông số kỹ thuật xi lanh SC của Airtac :Xi lanh Airtac SC là một trong những model được sử dụng rộng rãi nhất. Từ những ngành công nghiệp nhẹ như thực phẩm,dệt may, giày da,phân bón , thức ăn gia súc ...cho tới những nhà máy bê tông, trạm trộn,nhôm, sắt thép, dầu khí..v..v

Xi lanh SC có thể được gắn thêm một vòng nam châm để sử dụng kèm với cảm biến tiệm cận.

♦ Các biến thể của nó là xi lanh SCJ ( xi lanh 2 đầu có thể điều chỉnh hành trình ) và xi lanh SCD ( xi lanh 2 đầu nhưng không thể điều chỉnh hành trình )

Xi lanh khí nén Airtac SC có Bore size trải dài từ Ø32 – Ø250, chi tiết như sau:

∙ SC 32x25 ; 32x50 ; 32x75 ; 32x80 ; 32x100 ; 32x125 ; 32x150 ; 32x160 ; 32x175 ; 32x200 ; 32x250 ; 32x300 ; 32x350 ; 32x400 ; 32x450 ; 32x500 ... 32x2000

∙ SC 40x25 ; 40x50 ; 40x75 ; 40x80 ; 40x100 ; 40x125 ; 40x150 ; 40x160 ; 40x175 ; 40x200 ; 40x250 ; 40x300 ; 40x350 ; 40x400 ; 40x450 ; 40x500 ; 40x600 ;  40x700 ; 40x800 ; 40x900 ; 40x1000...40x2000

∙ SC 50x25 ; 50x50 ; 50x75 ; 50x80 ; 50x100 ; 50x125 ; 50x150 ; 50x160 ; 50x175 ; 50x200 ; 50x250 ; 50x300 ; 50x350 ; 50x400 ; 50x450 ; 50x500 ; 50x600 ;  50x700 ; 50x800 ; 50x900 ; 50x1000...50x2000

∙ SC 63x25 ; 63x50 ; 63x75 ; 63x80 ; 63x100 ; 63x125 ; 63x150 ; 63x160 ; 63x175 ; 63x200 ; 63x250 ; 63x300 ; 63x350 ; 63x400 ; 63x450 ; 63x500 ; 63x600 ;  63x700 ; 63x800 ; 63x900 ; 63x1000...63x2000

∙ SC 80x25 ; 80x50 ; 80x75 ; 80x80 ; 80x100 ; 80x125 ; 80x150 ; 80x160 ; 80x175 ; 80x200 ; 80x250 ; 80x300 ; 80x350 ; 80x400 ; 80x450 ; 80x500 ; 80x600 ;  80x700 ; 80x800 ; 80x900 ; 80x1000...80x2000

∙ SC 100x25 ; 100x50 ; 100x75 ; 100x80 ; 100x100 ; 100x125 ; 100x150 ; 100x160 ; 100x175 ; 100x200 ; 100x250 ; 100x300 ; 100x350 ; 100x400 ; 100x450 ; 100x500 ; 100x600 ;  100x700 ; 100x800 ; 100x900 ; 100x1000...100x2000

∙ SC 125x25 ; 125x50 ; 125x75 ; 125x80 ; 125x100 ; 125x125 ; 125x150 ; 125x160 ; 125x175 ; 125x200 ; 125x250 ; 125x300 ; 125x350 ; 125x400 ; 125x450 ; 125x500 ; 125x600 ;  125x700 ; 125x800 ; 125x900 ; 125x1000...125x2000

∙ SC 160x25 ; 160x50 ; 160x75 ; 160x80 ; 160x100 ; 160x125 ; 160x150 ; 160x160 ; 160x175 ; 160x200 ; 160x250 ; 160x300 ; 160x350 ; 160x400 ; 160x450 ; 160x500 ; 160x600 ;  160x700 ; 160x800 ; 160x900 ; 160x1000...160x2000

∙ SC 200x25 ; 200x50 ; 200x75 ; 200x80 ; 200x100 ; 200x125 ; 200x150 ; 200x160 ; 200x175 ; 200x200 ; 200x250 ; 200x300 ; 200x350 ; 200x400 ; 200x450 ; 200x500 ; 200x600 ;  200x700 ; 200x800 ; 200x900 ; 200x1000...200x2000

∙ SC 250x25 ; 250x50 ; 250x75 ; 250x80 ; 250x100 ; 250x125 ; 250x150 ; 250x160 ; 250x175 ; 250x200 ; 250x250 ; 250x300 ; 250x350 ; 250x400 ; 250x450 ; 250x500 ; 250x600 ;  250x700 ; 250x800 ; 250x900 ; 250x1000...250x2000

Hành trình của xi lanh Airtac SC :

* Hướng dẫn code đặt hàng cho xi lanh SC :