Cảm biến từ - CMSG-020

Thương hiệu: Khí nén AIRTAC
Tên sản phẩm: Cảm biến từ
Mã sản phẩm : CMSG-020

Giá: Liên hệ

Hàng có sẵn

Dòng cảm biến xy lanh được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để giám sát hành trình khí nén của xy lanh

Khách hàng lưu ý chỉ những xy lanh có gắn sẵn vòng từ mới có thể sử dụng được cảm biến.

* Các model thông dụng :

• CMSG-020
• CMSG-030
• CMSG-050

• DMSG-020
• DMSG-030
• DMSG-050

• DMSG-P020 ( Output PNP )
• DMSG-P030 ( Output PNP )
• DMSG-P050 ( Output PNP )

________________________________________

• CMSH-020
• CMSH-030
• CMSG-050

• DMSH-020
• DMSH-030
• DMSH-050

• DMSH-P020 ( Output PNP )
• DMSH-P030 ( Output PNP )
• DMSH-P050 ( Output PNP )

_________________________________________

• CMSE-020
• CMSE-030
• CMSE-050

• DMSE-020
• DMSE-030
• DMSE-050

• DMSE-P020 ( Output PNP )
• DMSE-P030 ( Output PNP )
• DMSE-P050 ( Output PNP )

________________________________________

• CMSJ-020
• CMSJ-030
• CMSJ-050

• DMSJ-020
• DMSJ-030
• DMSJ-050

• DMSJ-P020 ( Output PNP )
• DMSJ-P030 ( Output PNP )
• DMSJ-P050 ( Output PNP )

Gá cảm biến tương thích :

* Những dòng xy lanh tương thích :